Obsługa koncesji na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

więcej

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)

więcej

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

więcej

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

więcej