Dla przedsiębiorcy

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

więcej

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

więcej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

więcej

Wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

więcej

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)

więcej

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

więcej

Wniosek o zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

więcej

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

więcej

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

więcej

Informacja w sprawie podatku rolnego

więcej

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

więcej

Informacja w sprawie podatku leśnego

więcej

Deklaracja na podatek od środków transportowych

więcej

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej