Uzgodnienie lokalizacji reklamy

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

Usługa umożliwi złożenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie reklam lub ogłoszeń na terenie miasta oraz dokonanie płatności.
W ramach wdrożenia tej usługi powinien zostać opracowany również e-formularz umożliwiający kompleksowe załatwienie sprawy związaną z umieszczaniem reklam i ogłoszeń na terenie miasta drogą elektroniczną. Wniosek taki powinien zostać zewidencjonowany w obiegu dokumentów a w systemach dziedzinowych powinny się znaleźć powiązane z tym dokumenty kasowe i finansowe. Dopuszcza się ręczne powiązanie przez operatora tych dokumentów z dokumentem w obiegu.

W zależności od ustaleń właściwego organu

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Poziom 4 - transakcyjny

Do 1 miesiąca

  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 28 lutego 19