Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
  • Załączniki do wniosku:

    1. Protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży sporządzony dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych,
    2. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji

1. Przyjęcie wniosku

2. Weryfikacja wniosku

3. Wydanie decyzji

Poziom 5 - personalizacja

Do 1 miesiąca

1.Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

2.Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty).

Opłata za wydanie zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych wynosi:

– 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
– 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,
– 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 28 lutego 19