Przydział lokalu mieszkalnego

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przydział mieszkania komunalnego

Wniosek o przydział mieszkania

Ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Poziom 3 - interakcja dwustronna

W zależności od wewnętrznych ustaleń właściwego organu

  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 28 lutego 19