Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

Usługa umożliwi złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W ramach wdrożenia tej usługi powinien zostać opracowany również e-formularz umożliwiający kompleksowe załatwienie sprawy. Wniosek taki powinien zostać zewidencjonowany w obiegu dokumentów a w systemach dziedzinowych powinny się znaleźć powiązane z tym dokumenty kasowe i finansowe. Dopuszcza się ręczne powiązanie przez operatora tych dokumentów z dokumentem w obiegu.

osoby ubiegające się o wydanie wypisu i wyrysu z projektu miejscowego planu/zmiany planu/zagospodarowania przestrzennego

Poziom 4 - transakcyjny
  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 13 maja 19