Wniosek o remont lokalu komunalnego

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

Usługa umożliwi złożenie wniosku o remont lokalu komunalnego oraz otrzymanie decyzji zwrotnej.

Usługa przeznaczona jest dla najemców lokali komunalnych położonych na terenie gminy.

Wniosek o remont lokalu komunalnego.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późn. zm.)

Wykonanie lub niewykonanie remontu.

1. Złożenie wniosku.

2. Weryfikacja danych.

3. Wydanie decyzji.

Poziom 3 - interakcja dwustronna
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany

W zależności od wewnętrznych ustaleń właściwego organu.

  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 28 lutego 19