Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)
  • Druk oświadczenia

Odwołanie od decyzji wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia

Poziom 5 - personalizacja

Opłata skarbowa – ustanowienie pełnomocnictwa 17zł.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,wydane w danym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do ilości dni pozostostałych w danym roku,licząc od dnia obowiązywania zezwolenia),za cały rok wynoszą:
– 525zł na sprzedaż nap.zawierających do 4,5% alk. oraz piwa,
– 525zł na sprzedaż nap.zawierających>4,5% do 18% alk.(z wyjątkiem piwa),
– 2100zł na sprzedaż nap.zawierających>18% alk.

W/w opłatę zwiększa się w przypadku,gdy roczna wart. sprzedaży napojów alk. w roku poprzednim przekroczyła:
– 37.500zł dla nap.alk. o zawart. do 4,5% alk. oraz piwa–wnosi się w wys.1,4% ogólnej wart. sprzedaży tych nap. w roku poprzednim,
– 37.500zł dla nap.alk. o zawart

  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 28 lutego 19