Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni za pośrednictwem organu wydającego decyzję

Poziom 4 - transakcyjny
  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 28 lutego 19